Tràmit amb certificat Sol·licitud d'ús d'espais del Departament de Joventut

Aquest tràmit permet la sol·licitud d'ús dels diferents espais del Departament de Joventut ubicats als edificis de La Kaserna i Cal Badia.

Els espais que es poden sol·licitar per al seu ús son els següents:

LA KASERNA:

    Sala 1 (equipada amb projector)
    Sala 2
    Sala 3
    Punt de trobada

CAL BADIA:

    Sala Gimnàs
    Sala de creació
    Sala Polivalent
    Sala Assessoria
    Sala Formació 1
    Sala Formació 2

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Centres educatius, associacions i en general entitats sense ànim de lucre  d'Igualada, per tal de facilitar que aquestes puguin dur a terme les seves activitats.

Quan es pot sol·licitar?

Prèvia consulta a la Kaserna (93 803 1950 ext. 2393) o Cal Badia (93 803 1950 ext. 2397) per saber si el dia que es desitja sol·licitar l'ús de l'espai està disponible, es podrà sol·licitar en qualsevol moment mitjançant aquest tràmit.

Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de sol·licitud s'ha de fer per internet mitjançant aquest tràmit en línia, amb identificació i signatura digitals mitjançant un d'aquests sistemes:

Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita.
Amb el certificat digital d'un membre de l'entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes d'identificació i signatura admesos són:

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir

  • És imprescindible que el/la sol·licitant sigui el/la president/a, secretari/a, persona responsable de l’entitat (especificant-ne el càrrec) o persona degudament autoritzada pel/la president/a de la mateixa.
  • Ser un centre educatiu, associació i en general entitats sense ànim de lucre d'Igualada.
  • En el cas que es tracti d'associacions, aquestes hauran d'estar registrades en el Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.
  • La resta d'entitats sense ànim de lucre hauran d'estar inscrites en el seu registre corresponent.

 

 

Formes de tramitació

  • Telemàtic

    Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
    El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de l'entitat que sol.licita l'espai, amb expressió del seu NIF i el correu electrònic i telèfon mòbil per rebre les comunicacions relacionades amb aquesta sol·licitud.

2. Explicació breu de l’activitat que es durà a terme.

Normativa

En el cas de ser necessària l'adequació de l'espai, cal informar a la Kaserna o Cal Badia dels treballs a realitzar i facilitar el contacte del coordinador i/o responsable de les tasques.


El sol·licitant de l'espai es responsabilitzarà de la neteja durant i desprès de l'activitat.

Observacions

Tràmit pas a pas


1. Trucar a la Kaserna (93 803 1950 ext. 2393) o Cal Badia (93 803 1950 ext. 2397) per saber si el dia que desitja sol·licitar l'ús de l'espai està disponible.
2. Tramitar aquesta sol.licitud online (la presentació electrònica és obligatòria en el cas de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i comunitats de propietaris).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net