Tràmit amb certificat Targeta electrònica de deixalleria

Aquest tràmit permet obtenir la targeta electrònica per fer ús de la deixalleria fixa i mòbil d'Igualada, i per incentivar la utilització del Banc d'Articles Reutilitzables i el Banc de Queviures d'Igualada.

Usos de la targeta:

 • Per als usuraris domèstics:
  • Accedir a la deixalleria fixa i mòbil d'Igualada.
  • Bonificacions a la taxa d'escombraries per l'ús de la deixalleria fixa i mòbil d'Igualada i el Banc d'Articles Reutilitzables. La targeta anirà a nom del subjecte passiu de la taxa d'escombraries (qui paga el rebut). També la podran utilitzar els membres de la damília o les persones que convisquin amb la persona titular.
 • Per als usuaris comercials:
  • Accedir a la deixalleria fixa d'Igualada, al Banc d'Articles Reutilitzables i al Banc de queviures.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

L'obtenció de la primera targeta no comporta cap cost.

Es poden demanar duplicats (que continuaran estan a nom del subjecte passiu de la taxa d'escombraries). El cost de cada duplicat (ja sigui per a un familiar, per pèrdua o per robatori)  quedarà establert d'acord a les TAXES FISCLAS vigents.

Requisits a complir:

 • Usuaris domèstics: subjectes passius de la taxa d'escombraries dels RESIDUS URBANS DOMICILIARIS.
 • Usuaris comercials: subjectes passius de la taxa d'escombraries dels RESIDUS COMERCIALS.
 • Restes excloses les activitats del polígon industrial (categoria B. POLÍGON INDUSTRIAL)
 • Acceptar les condicions d'ús del servei.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

Usuari domèstic i comercial

 1. Dades identificatives del titular del rebut d'escombraries (DNI/NIE),  o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Arrendataris (usuari domèstic)

 1. Autorització de representació signada per l'arrendador/s i arrendatari/s de l'immoble.
 2. Dades identificatives (DNI/NIE) dels arrendatari/s.
 3. Contracte de lloguer per aportar com a documentació acreditativa.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
 • Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada.
 • Reglament d'ús i funcionament de les dexalleries municipals d'Igualada.
 • Ordenances fiscals i normes reguladores dels preus públics d'Igualada.

Observacions

Tràmit pas a pas

Telemàtic:

 1. Fer "tramitar amb certificat".
 2. Emplenar el formulari i un cop revisades les dades del tràmit enviar-lo.
 3. Un cop acceptada la sol·licitud, cal passar a recollir la targeta per l'Ajuntament (arribarà un avís SMS al mòbil de la persona sol·licitant).

Presencial:

 1. Cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament amb cita prèvia i presentar emplenat el model de sol·licitud de targeta de deixalleria (veure apartat Impresos).
 2. Es generarà i es lliurarà al moment.

Observacions

 • Es realitzarà un tràmit per cada habitatge o activitat associada a un rebut d'escombraries.
 • Caldrà verificar la titularitat del rebut d'escombraries.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net