Tràmit amb certificat Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per la venda de castanyes

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per l'ocupació de la via pública per a la instal·lació de parades de venda de castanyes.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un representant autoritzat i/o acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Des del 18 d'octubre i fins al 27 d'octubre.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

Ser entitat, associació o escola d'Igualada.

Com es tramita la sol·licitud:

Abans de presentar la sol·licitud s'ha de trucar a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93.803.19.50 (extensió 2558) Servei de Via Pública i consultar dates i ubicació. És molt important concretar la ubicació amb l'Ajuntament per tal de no coïncidir diferentes parades en un mateix espai.

La sol·licitud d'autorització d'ocupació d'espai a la via pública per la venda de castanyes s'ha de tramitar de manera telemàtica, mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura digital de la persona que representa a l'escola o entitat o bé amb certificat propi de l'empresa o entitat.

Els sistemes de signatura admesos són:

DNIe, Idcat, Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, i en general tots aquells admesos 

Formes de tramitació

  • Telemàtic

    Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
    El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Normativa

  • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Observacions

 Tràmit pas a pas:

1. Abans de presentar la sol·licitud s'ha de trucar a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93.803.19.50 (extensió 2558) Servei de Via Pública i consultar dates i ubicació. És molt important concretar la ubicació amb l'Ajuntament per tal de no coïncidir diferentes parades en un mateix espai.

2. Un cop s'ha concretat ubicació i dates amb l'Ajuntament s'ha de tramitar la sol·licitud en línia.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net