Tràmit informatiu Premis Ciutat d'Igualada - Premi d'investigació Jaume Caresmar

Aquest tràmit permet inscriure's al premi d'investigació Jaume Caresmar convocat per l'Ajuntament d'Igualada, per mitjà de l’Institut Municipal de Cultura, el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i el Centre d’Estudis Antoni de Capmany de la Universitat de Barcelona.

Està ofert a treballs inèdits d'investigació sobre ciències humanes i socials i geografia referents a Igualada i/o de la comarca de l'Anoia.

Premi: 1.800 €, guardó i la publicació al 18è volum de la Miscel·lanea Aqualatensia.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Podran concórrer al premi totes les entitats o persones d’Igualada que estguin interessades en realitzar un treball d'investigació o aquelles que ja estiguin treballant en algun treball d'investigació sobre la ciutat d'Igualada i/o de la comarca de l'Anoia.

Termini:

El termini de presentació de treballs finalitzarà el dia 1 de setembre de 2017.
Els treballs s’hauran de lliurar a l’Institut Municipal de Cultura d’Igualada, també podeu enviar el treball en format pdf per correu electrònic a cultura@aj-igualada.net amb les dades que es requereixen adjuntes al correu.


Requisitis a complir:

 • Els treballs s’hauran de presentar redactats en català, mecanografiats a doble espai, a una sola cara i signats amb un lema. L’extensió dels treballs serà com a màxim de 50 pàgines en format DIN A4, a doble espai, tipografia Times New Roman a cos 12 i una sola cara. Si s’escau, els treballs es podran acompanyar de gràfics i/o fotografies.
 • És condició indispensable presentar els treballs per quintuplicat en paper i una còpia en format digital, en condicions per a la seva edició immediata.
 • Les obres presentades hauran d’anar acompanyades d’una plica tancada, a l’exterior de la qual es farà constar el títol del treball i a l’interior, el nom, l’adreça, el telèfon de l’autor, una fotocòpia del DNI i l’adreça de correu electrònic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  SERVEI DE CULTURA
  Plaça de Sant Miquel 12, 2n pis
  08700 IGUALADA
  Horari: de dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00 h
 • Per correu electrònic
 • Correu certificat

Documentació que cal aportar

 1. Una fotocòpia del DNI de l'autor.
 2. És condició indispensable presentar els treballs per quintuplicat en paper i una còpia en format digital, en condicions per a la seva edició immediata.
 3. Les obres presentades hauran d’anar acompanyades d’una plica tancada, a l’exterior de la qual es farà constar el títol del treball i a l’interior, el nom, l’adreça, el telèfon de l’autor i l’adreça de correu electrònic.

Normativa

Veure les bases

Observacions

La resolució del Jurat serà donada a conèixer en el transcurs de l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada, que tindrà lloc el 20 de novembre de 2016.

Per a qualsevol qüestió sobre les bases dels Premis Ciutat d’Igualada, pot demanar informació a l’Institut Municipal de Cultura, tel. 938 031 950, a la pàgina web www.igualada.cat o al correu electrònic cultura@aj-igualada.net

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net