Tràmit informatiu Revocament de beneficiari d'un dret funerari

Aquest tràmit permet a la persona titular del dret funerari sobre una sepultura, revocar la persona que, en el moment de la defunció d'aquest, esdevindria beneficiari del dret funerari.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El titular del dret funerari

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Té un preu de 11,13€

Requisits a complir:

 • Ser titular d'un dret funerari.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA ESPECIALITZADA

  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 15:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives del titular del dret funerari (DNI/NIE) i de la persona que es pretén revocar com a beneficiari.
 2. Títol funerari del qual es vol treure el beneficiari.
 3. Document de revocament de beneficiari signat pel titular i per la persona revocada.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
 • Ordenances Fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la documentació requerida.
2. L'Ajuntament contactarà amb el titular del dret funerari per lliurar-li el nou títol funerari.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net