Tràmit informatiu Cita amb el/la treballador/a social o el/la educador/a social de l'Ajuntament

Aquest tràmit permet demanar cita amb el/la treballador/a social o el/la educador/a social de l'Ajuntament d'Igualada.

El/la educador/a social o treballador/a social farà un seguit d'accions, segons el cas, que seran:

 • Informar, orientar i assessorar als ciutadans en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d’abordar les seves necessitats.
 • Donar atenció i suport a les persones i/o famílies que fan demanda o bé són detectades per altres serveis intervenint per resoldre situacions concretes.
 • Dotar a les persones dels recursos necessaris per ser més autònomes.
 • Tramitació i seguiment del programa de la Renda Mínima d’Inserció.
 • Derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos que ho requereixen.
 • Derivació a serveis de salut, treball, educació... en aquells casos que ho requereixin.
 • Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió. 
 • Valorar, tramitar i fer el seguiment dels casos que tenen serveis d’atenció a domicili.
 • Valorar l’entrada d’un infant a un dels Centres Oberts Municipals.
 • Valorar la concessió d’ajudes per cobrir les necessitats bàsiques: subministraments i aliments.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Estar empadronat/da a Igualada.
 • Segons l’ajuda que vulgui demanar poden existir altres requisits que li seran explicats a la cita amb el/la treballador/a social o el/la educador/a social.

Formes de tramitació

 • Presencial
  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Serveis Socials
  c/Trinitat, 12, 1a planta
  08700 IGUALADA

  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h

 • Telefònic
  Telèfon: 93 804 75 81
  De dilluns a divendres
  de 8 a 15 h

Documentació que cal aportar

Per demanar cita no es requereix aportar cap documentació.

Serà el/la treballador/ social o el/la educador/a social qui us informi de la documentació necessària que cal aportar segons el vostre cas.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Demanar cita per telèfon o presencialment a Serveis Socials.
2. El/La treballador/a social o el/la educador/a social valorarà si s’escau l’ajuda o servei sol·licitat.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net