Tràmit informatiu Informe d'integració social

Aquest tràmit permet sol·licitar un informe que es pot adjuntar en el marc d'un procediment de renovació d'autorització de residència temporal per a valorar l'esforç d'integració de la persona estrangera en cas de no acreditar el compliment d'algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

L'informe serà emès per la Generalitat de Catalunya i tindrà com a contingut mínim la certificació, si escau, de la participació activa de l'estranger en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals d'Espanya, els valors estatutaris de la Comunitat Autònoma en què es resideixi, els valors de la Unió Europea, els drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància i la igualtat entre dones i homes, així com l'aprenentatge de les llengües oficials del lloc de residència. En aquest sentit, la certificació farà exprés esment al temps de formació dedicat als àmbits assenyalats. L'informe tindrà en consideració les accions formatives desenvolupades per entitats privades degudament acreditades o per entitats públiques.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona estrangera empadronada a Igualada que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per ala renovació de l'autorització.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Al sol·licitar l'informe caldrà abonar una taxa de 36,75€.

Pagament:

Hi ha tres formes de fer el pagament de la taxa:

 • Per internet accedint a la pàgina web de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT): www.gencat.cat/ovt. Aquesta opció només es podrà fer servir si es diposa de targeta bancària (de crèdit o dèbit).
 • En el cas que no disposeu de cap targeta bancària podeu fer una transferència bancària o ingrès al número de compte ES6021000801130200453736 (La Caixa). En aquest darrer cas, hi pot haver el cost addicional d'una comissió bancària.

Veure a l'apartat de documents - Com fer el pagamanet de la taxa dels informes d'estrangeria.

Requisits a complir

 • Estar empadronat/da a Igualada.
 • Justificar l'esforç d'integració.
 • Ser titular d'una autorització de residencia en vigor o no.

Formes de tramitació

 • Presencial
  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Nova Ciutadania
  C/Trinitat, núm 12, 2a planta (Espai 5)
  08700 IGUALADA

  Horari:
  Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 2/4 de 9 a les 15h

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada.
2. Original  i  fotocòpia  de la documentació acreditativa de l’esforç d’integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatutaris de Catalunya, dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones, del seguiment de programes d’inserció cultural (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.
 

Normativa

 • REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009.
 • LLEI 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.
 • LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació necessària a Serveis Socials.
2. Es valorarà la documentació aportada i es realitzarà una entrevista amb el/la tècnic/a de nova ciutadania.
3. Realitzeu el pagament de la taxa.
4. A la vista de la documentació aportada, l'entrevista i la comprovació de les dades corresponents, l'Ajuntament enviarà la proposta d’informe a la Generalitat.
5. Rebreu un sms al mòbil informant-vos que en el termini màxim de 5 dies haureu d’anar a recollir l’informe a L’Oficina de Benestar i Família de la Generalitat al Passeig Verdaguer, 67 bxs (Horari de 9h a 15h)
 

Per a més informació consulteu el següent enllaç:

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.c7a2fef9da184241e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=b0fcac36b46d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b0fcac36b46d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net