Tràmit informatiu Informe d'arrelament social

Aquest tràmit permet obtenir l’informe d’arrelament social necessari per aconseguir l’atorgament de residència temporal per circumstàncies excepcionals, sempre que la persona no pugui acreditar vincles familiars amb una persona estrangera amb residència legal o amb un/a ciutadà/na espanyol/a (cònjuges, ascendents o descendents en línia directa).

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona estrangera empadronada a Igualada que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i no tingui vincles familiars amb altres estrangers residents legalment.

Aquelles persones estrangeres no comunitàries, majors d'edat (o majors de 16 anys amb autorització del representant legal) i en situació administrativa irregular, empadronades i residents al municipi, que puguin acreditar documentalment haver viscut a l'Estat durant 3 anys consecutius, anteriors al moment de la sol·licitud, i disposar de mitjans de vida.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Al sol·licitar l’informe caldrà abonar una taxa de 21€.

Pagament:

Hi ha tres formes de fer el pagament de la taxa:

 • Per internet accedint a la pàgina web de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT): www.gencat.cat/ovt. Aquesta opció només es podrà fer servir si es diposa de targeta bancària (de crèdit o dèbit).
 • En cas que no disposeu de cap targeta bancària, podeu fer una transferència bancària o ingrés al número de compte ES6021000801130200453736 (La Caixa). En aquest darrer cas, hi pot haver el cost addicional d'una comissió bancària.

Veure a l'apartat de documents - Com fer el pagamanet de la taxa dels informes d'estrangeria.

Requisits a complir

 • Estar empadronat/da a Igualada.
 • Acreditar 3 anys de residència continuada en territori espanyol anteriors al moment de la sol·licitud.
 • Demostrar que té mitjans per mantenir-se econòmicament.
 • Tenir coneixements de català i castellà, les dues llengües oficials al país, com també, coneixement de l'entorn i la societat catalana.

Formes de tramitació

 • Presencial
  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Nova Ciutadania
  C/Trinitat, núm 12, 2a planta (Espai 5)
  08700 IGUALADA

  Horari:
  Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 2/4 de 9 a les 15h

Documentació que cal aportar

Per identificar-se:

 • Passaport vigent.
 • NIE caducat si és el cas.

Per acreditar el temps de residència a l'estat espanyol:

 • Certificat històric d'empadronament a Igualada.
 • Altres documents que permetin comprovar els 3 anys de residència en territori espanyol (documents de l'administració pública: volant d'empadronament, document de sanitat pública, documents de la subdelegació del govern).
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat. NIE o DNI del propietari o titular del lloguer.
 • Targeta sanitària.

Per demostrar que disposa de mitjans de vida:

 • Contracte de treball signat per la persona contractant i el/la sol·licitant i d'un any de duració.
 • Justificant de si rep ajudes de familiars (declaració de responsabilitat econòmica).
 • Qualsevol altre que justifiqui els seus mitjans de vida.

 

PER ACREDITAR EL GRAU D'INTEGRACIÓ:

Si participa en xarxes socials:

 • Carnet o document conforme que pertany o col·labora amb alguna entitat social, amb indicació de la data d'inscripció (Biblioteca, associacions culturals, religioses, clubs esportius...).

Si ha participat en programes de:

 • Coneixement de les llengües oficials del país, el català i el castellà.
 • Coneixement de la societat d'acollida (normes bàsiques de convivència, drets i deures fonamentals, història del país, identitat pròpia,...).
 • Coneixements laborals i d'estrangeria.

(Certificat o informe de l'entitat que els ha organitzat amb la data d'inici i finalització).

Normativa

 • Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009.
 • LLei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.
 • Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació necessària a Serveis Socials.
2. Es valorarà la documentació aportada i es realitzarà una entrevista amb el/la tècnic/a de nova ciutadania.
3. Realitzeu el pagament de la taxa.
4. A la vista de la documentació aportada, l'entrevista i la comprovació de les dades corresponents, l'Ajuntament enviarà la proposta d’informe a la Generalitat.
5. Rebreu un sms al mòbil informant-vos que en el termini màxim de 5 dies haureu d’anar a recollir l’informe a L’Oficina de Benestar i Família de la Generalitat al Passeig Verdaguer, 67 bxs (Horari de 9h a 15h).
 

Per a més informació consulteu el següent enllaç:
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.c7a2fef9da184241e42a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=b0fcac36b46d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b0fcac36b46d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net