Tràmit informatiu Pagament de la taxa de recollida d'animals domèstics abandonats

Aquest tràmit permet fer efectiu el pagament de la taxa per a la recollida d'animlas domèstics abandonats.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Durant tot l'any.
 
Termini:
 
No n'hi ha.
 
Quin cost té?
 
Segons les ordenances fiscals del any en curs.
Recollida d'un animal abadonat:105,40€
Allotjament per dia:
- Gossos: 4,61 €
- Gats: 1,59 €
Gestió de fitxes: 7, 04 €
Cartilla sanitària: 2,64 €
Vacuna Ràbia: 22,99 €
Vacuna Heptavalent: 78,65 €
Vacura Ràbia i Heptavalent: 48,68 €
Desparasitació interna: 2,64 €
Identificació amb Microxip: 50,47 €
Eutanàsia: 32,76 €
Vasectomia: 138,08 €
LLigament de trompes:
- gossa petita o gat: 165,53 €
- gossa grossa: 230,13 €
Esterilització per adopció 0€
Gossos problempatics, increment amb:
- Visita veterinària: 46,03 €
- Seguiment del gos que hagi mossegat: 92,94 €
- Seguiment i Certificat Oficial Veterinari: 110,67 € 
 
On s'ha d'anar a pagar:
 
A la Caixa de l'Ajuntament.
 
Requisits a complir
 • Persones o entitats que hagin perdut un animal i el reclamin o els que havent-los abandonats voluntariament hagin estat localitzats i els que en vulguin adoptar-ne un.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

 • Document de rescat de l'animal extraviat on costa les despeses que s'ha de pagar i el concepte.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

1. Heu de dirigir-vos a la Caixa de l'Ajuntament i presentar la carta que heu rebut on indica el concepte i quantitat a pagar.
2. Efectueu el pagament a la Caixa de l'Ajuntament.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net