Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" curs 2021/2022

La Tarima és l’escola municipal de teatre d’Igualada. Organitza cursos i tallers teatrals per a totes les edats al llarg del curs escolar. Qualsevol ciutadà o ciutadana pot realitzar els cursos de La Tarima. No és necessària cap formació prèvia per poder apuntar-s'hi.

Oferta formativa curs 2021/2022

 • Taller de teatre per a nens i nenes de 3r a 5è de primària (dilluns de 17:30 a 19h)
 • Taller de teatre per a nois i noies de 6è de primària a 2n d'ESO (dilluns de 19 a 20:30h)
 • Taller de teatre per a nois i noies de 6è de primària a 2n d'ESO (dimecres de 17:30 a 19h)
 • Taller de teatre per alumnat d'educació especial (dijous de 17:30 a 18:30h)
 • Taller de teatre per a joves (14 a 17 anys) (dijous de 17:30 a 19h - Grup 1)
 • Taller de teatre per a joves (14 a 17 anys) (dijous de 19 a 20:30h - Grup 2)
 • Taller de teatre per a persones adultes (dijous de 20:30 a 22h)
 • Taller de teatre per a nens i nenes de 3r a 5è de primària (divendres de 17:30 a 19h)
 • Taller de teatre per a joves (14 a 17 anys) (divendres de 19 a 20:30h)

Tots els tallers tindran un mínim de 6 persones i un màxim de 12, tot i que aquesta xifra es pot modificar si les condicions sanitàries ho permeten.

Els tallers tindran lloc al Centre Cívic de Fàtima.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, en cas de majors d'edat, o el pare/mare o tutor/tutora legal, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, en cas de persones menors.

Quan es pot sol·licitar?

Del 10 al 22 de juny de 2021. En cas que quedin places, es mantindrà el tràmit obert.

Quin cost té?

Matrícula: 45,06€ (es cobrarà entre juliol i agost)

Mensualitat: 21,88 €/mes

Com es tramita la sol·licitud?

On-line des d'aquest mateix tràmit, clicant en el botó "Tramitar" que trobareu a sota de la informació.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

Documentació que cal aportar

 • Imprès per a realitzar la domiciliació dels càrrecs al vostre compte (podeu trobar-lo en la secció "Impresos" d'aquest tràmit), emplenat i signat pel titular del compte de domiciliació.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud des d'aquest tràmit, adjuntant la documentació requerida.

Confirmació de la preinscripció, atorgament de places i pagament

 • Una vegada finalitzat el termini, es comunicarà a totes les persones que hagin realitzat la inscripció i se'ls informarà de si tenen o no la plaça assignada a l'escola municipal de teatre "La Tarima".
 • L'atorgament de places es farà per rigorós ordre d'inscripció fins a completar-se les places disponibles a cada grup.
 • Les preinscripcions que no hagin obtingut plaça quedaran ordenades segons ordre de recepció en una llista d'espera.
 • En funció de les inscripcions i de les edats de les persones inscrites, s'adaptaran els grups d'edat.

CONDICIONS DE MATRICULACIÓ:

Sol·licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i un cop formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne/a causa baixa.

Les baixes voluntàries s'hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre, mitjançant l'imprès destinat a aquest efecte, signat pels pares, mares o tutors en el cas d’alumnat menor d’edat, abans del dia 21 de cada mes (inclòs), per tal que pugui tenir efecte a partir del dia 1 del mes següent.

Les baixes posteriors al 21 de febrer no tindran dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció de l’escola analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no l’exempció de pagament.

Si les autoritats competents imposen restriccions sanitàries o d’altra tipus que obliguin a impartir de forma virtual ensenyaments que s’havien de fer de forma presencial, s’aplicarà una bonificació del 25 % en la taxa fins que es reprengui l’ensenyament presencial. Si aquest fet es produeix, les persones inscrites en els ensenyaments que hagin passat a ser virtuals, podran sol·licitar per escrit la baixa voluntària i tindran dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin fins a final de curs.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net