Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Preinscripció a l'Escola Municipal de Música curs 2020-2021

Aquest tràmit permet fer la preinscripció d'alumnes a partir de 4 anys a l'Escola Municipal de Música d'Igualada per al curs 2020-2021

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada (pare, mare o tutor/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del dia 29 de juny al 10 de juliol.

Quin cost té?

El tràmit de preinscripció és gratuït. Un cop admès/a l'alumne/a es cobrarà una taxa de 45,06€ en concepte de matrícula.

Requisits a complir:

 • Es pot accedir sense coneixements previs als programes destinats a alumnes de 4 a 8 anys.
 • Per cursar el programa Música 4, 5, M6 i M6 PdA és imprescindible tenir coneixements previs. Caldrà acreditar-ho en el moment que el centre li confirmi la plaça sol·licitada.
 • Al programa Tallers s'hi accedeix a partir dels 12 anys (amb o sense experiència musical).
 • El programa "Fem Rock" està adreçat a alumnes entre 12 i 14 anys. Requereix tenir coneixements previs.
 • L'itinerari de Jazz està adreçat a alumnes a partir de 14 anys amb formació prèvia.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

Documentació que cal aportar

 1. Còpia escanejada del Document d'Identitat vigent (DNI) de l'alumne/a.
 2. Si és menor d'edat, caldrà també adjuntar còpia escanejada del DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a).

* Un cop admès/a l'alumne/a caldrà que enviï la documentació necessària per tal de formalitzar la matrícula al correu electrònic del centre educatiu escola.musica@aj-igualada.net.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Procediment d'admissió d'alumnes i de matriculació a l'Escola Municipal de Música d'Igualada publicat al tauler d'edictes electrònic (www.seu-e.cat/web/igualada)

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. El sol·licitant emplenarà telemàticament el formulari de preinscripció de l'Escola Municipal de Música accedint a la plataforma e-Tràmits de l'Ajuntament d'Igualada.
 2. L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA contactarà telefònicament amb els/les sol·licitants en cas que calgui algun aclariment de les dades que constin al formulari de preinscripció.
 3. El 15 de juliol es faràn públiques les llistes provisionals dels alumnes admesos a la web del centre educatiu: www.ecmmigualada.cat
 4. Del dies 16 al 20 de juliol, període de reclamacions.
 5. Públicació definitiva de les llistes d'alumnes admesos, el dia 21 de juliol a la web del centre educatiu: www.ecmmigualada.cat
 6. L'alumne/a admès/a haurà d'enviar al correu electrònic (escola.musica@aj-igualada.net) de l'Escola Municipal de Música: autorització a carregar rebuts (Ordre SEPA).
 7. Del 25 de juliol al 10 d'agost es cobrarà l'import de la matrícula mitjançant rebut bancari (45,06€).

Més infomació a: www.ecmmigualada.cat o al telèfon 93 804 41 55 secretaria (horari: de dilluns a divendres d'11 a 13h)

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net