Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Preinscripció a les escoles bressol municipals curs 2020 - 2021

Aquest tràmit permet fer la preinscripció d'alumnes de 0 a 3 anys a les escoles bressol publiques per al curs 2020 - 2021.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada (pare, mare o tutor/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

- Entre els dies 27 de maig i 5 de juny ambdós inclosos.

Quin cost té?

La tramitació és gratuita. El servei és de pagament.

Requisits a complir:

 • L'edat mínima que han de tenir tots els infants per accedir a una escola bressol és de 16 setmanes el dia 1 de setembre, o sigui nascuts fins al 12 de maig de 2020.
 • Per altra banda, la normativa estableix la reserva d’una plaça per classe per a infants amb NEE (necessitats educatives específiques). Per aquest motiu les famílies, en el moment de la preinscripció, hauran d’explicitar aquesta circumstància i aportar tota la documentació que creguin convenient. Una comissió decidirà i adjudicarà plaça d’aquestes característiques per aquells infants que així ho necessitin.

Formes de tramitació

 • Online

  El tràmit es pot realitzar en línia i sense necessitat de certificat digital. Premeu "Tramitar"

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat,12
  08700 IGUALADA


  Del dia 1 de juny al 5 de juny, amb cita prèvia, trucant al 93 8031950 (a partir del dia 25 de maig)

Documentació que cal aportar

(*)Cal presentar obligatòriament:

- DNI, NIE (pare/mare o tutor/tutora).

- Llibre de família o documents relatius a la filiació.

- Tota la documentació necessària per a certificar els apartats del barem que es vulguin fer valer.
 

CRITERIS DE LA BAREMACIÓ

A) * Domicili a Igualada (DNI): 70 punts
B) Germans, pares/mares o tutors al centre: 40 punts
C) Beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 30 punts
D)* Treball a Igualada pare o mare (contracte de treball o certificat d'empresa): 15 punts
E) Família nombrosa o monoparental (carnet família nombrosa o monoparental) : 15 punts
F) Discapacitat d’algun dels membres de la família:15 punts
G) Bessons o trigèmins:15 punts
*Els criteris A i D no són acumulables

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació.

Observacions

Cal tenir en compte que:


Cal indicar les llars a les que es vol optar per ordre de preferència.

Com més opcions afegiu més probabilitats d’obtenir una plaça d’escola bressol municipal 

Important:

En cas de quedar adjudicats a la 2ª opció o successives, perdreu la possibilitat de quedar en llista d’espera de la 1ª opció.


Dates del procés de preinscripció:

15 de juny: publicació al web de l’Ajuntament d’Igualada de la llista de sol•licituds de preinscripció amb la puntuació provisional.

 
del 17 al 19 de juny es podran presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a educacio@aj-igualada.net
 
23 de juny: sorteig per resoldre les situacions d’empat i ordenar l’admissió
 
1 de juliol: publicació de la llista d’admesos; seguint l’ordre obtingut s’adjudicaran les places segons la llar sol•licitada per cada família i en funció de les vacants de cada llar i edat.
El resultat es publicarà  a la pàgina web municipal.
 
del 3 de juliol al 10 de juliol, ambdós inclosos: formalització de la matrícula, s’informarà degudament del procés en funció de les fases de desconfinament.
 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net