• Petició de papereres de recollida de piles de Medi Ambient

    Aquest tràmit permet sol·licitar les papereres de recollida de piles.

    Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
  • Dades del sol·licitant
  • Dades de la sol·licitud de papereres de piles