• Petició de papereres de paper i cartró i envasos de Medi Ambient

    Aquest tràmit permet sol·licitar les papereres de paper i cartró i d'envasos.

    Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
  • Dades del sol·licitant
  • Dades de la sol·licitud de papereres