• Exempció d'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

    Aquest tràmit permet demanar l'exempció de l'Impost sobre Béns Immobles.

    Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
  • Dades del sol·licitant
  • Exposo
  • Demano