• Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

  Aquest tràmit permet obtenir la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, que és el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent. La targeta d’aparcament per a persones amb disminució és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
  • -
 • Dades del representant legal en cas de beneficiari menor d'edat o incapacitat


  • -
 • Modalitat de targeta (Són excloents. Cal senyalar l'opció corresponent.)


 • Documentació
  • Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus).