• Aportació de rebuts per sol·licitud de prestació de lloguer

  Aquest tràmit us permet presentar els rebuts del lloguer per sol·licitud de prestació

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
  • Per tal d'enviar-vos el resguard de la presentació

 • Exposo i demano

   

  • EXPOSO: Que per tal de completar la sol·licitud per la prestació de lloguer de l'any

  • Introduir l'any de sol·licitud:

  • Amb el nº d'expedient següent:

  • Introduir el nº d'expedient:
  •  

  • DEMANO: Que s'incorporin els rebuts a l'esmentat expedient

  •  

 • Documentació que aporto

  Aporto la següent documentació perquè sigui incorporada al meu expedient  

  •    •  

  •  

  •  


 • INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades

  Responsable del tractament
  Ajuntament d'Igualada
  Finalitat Atendre i gestionar el dret de les persones a comunicar-se amb l'Ajuntament. Gestionar i tramitar comunicacions dels ciutadans amb l'Ajuntament.
  Legitimació Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
  Destinataris Les dades es cediran a d'altres administracions competents en matèria d'habitatge
  Exercici de drets dels interessats
  D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament número 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic

  Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades cliqueu AQUÍ.