• Sol·licitud de cessió d’espais de l’Escola de Música per a activitats extraordinàries

  Aquest tràmit permet sol·licitar l'ús d'espais de l’Escola Municipal de Música d’Igualada per a realitzar activitats puntuals.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant i de l'entitat

  (Només en cas d'actuar en representació d'una entitat o empresa)
  • (*Obligatori telèfon mòbil en cas d'optar per la notificació electrònica)

  • (*Obligatori per tal de poder rebre les notificacions electròniques)

  • * Si accediu amb el vostre certificat personal, actueu com a "Interessat".
   * Si accediu amb el vostre certificat personal en representació d'una entitat o empresa, actueu com a "Representant" i caldrà que adjunteu el document que us acrediti per a representar l'entitat o empresa.

  • * Si el certificat electrònic que heu utilitzat no està vinculat a l'entitat que representeu, heu d'adjuntar còpia escanejada del certificat de l'acord de nomenament per al càrrec que ostenteu o còpia escanejada de l'acta de la reunió en què es va prendre aquest acord. Teniu un model disponible a la secció "Impresos" d'aquest tràmit.

 • Demano

  Permís per a la utilització dels espais que es detallen a continuació


 • INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades

  Responsable del tractament
  Ajuntament d'Igualada
  Finalitat Gestionar els equipaments i activitats municipals adreçades a la ciutadania.
  Legitimació Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
  Destinataris Les dades no es cediran a tercers.
  Exercici de drets dels interessats
  D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament número 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic

  Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades cliqueu AQUÍ.