• Inscriure’s al Banc del Temps

  Aquest tràmit permet a les persones que ho desitgin emplenar la sol·licitud d'inscripció al Banc del Temps.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades personals


  •  

  • -
  •  

  •  

 • Motiu pel qual desitja participar en el Banc del Temps


 • Serveis oferts


 • Serveis demanats
 • El Banc del Temps té com a finalitat promoure l'intercanvi de temps entre persones, crear xarxes de cooperació i ajudar-se mútuament.

  L'intercanvi està dirigit principalment a oferir i demanar serveis per a resoldre necessitats puntuals de la vida diària. Aquestes prestacions no haurien de ser configurades ni assimilades a les relacions de treball autònom i subordinat, o susceptibles de contractació laboral.

  L'àmbit territorial d'actuació del Banc del Temps és exclusivament la ciutat d'Igualada. La mesura d'intercanvi és l'hora, amb independència del tipus de serveis que s'intercanviïn entre les persones associades. Les persones, majors d'edat, podran inscriure's gratuïtament en el Banc del Temps. Per a això haurien de completar aquesta fitxa d'inscripció, presentar un document vàlid d'identificació (DNI/NIE) i sotmetre's a una entrevista prèvia. La incorporació es realitzarà únicament en els Punts Gestors del Banc del Temps d'Igualada. La inscripció només es considerarà acceptada després de la realització de l'entrevista realitzada pel Punt Gestor, acceptant les Normes de funcionament intern i la signatura d'aquest reglament.

  Les persones inscrites en el Banc del Temps, seran titulars d'un compte corrent de temps oferint un determinat nombre d'hores d'intercanvi, i podent sol·licitar aquest mateix nombre d'hores, equilibrant així l'oferta i la demanda. Cada variació produïda en les dades de l'usuari/a haurà de ser comunicada al Punt Gestor del Banc. La responsabilitat sobre els serveis disponibles i la realització efectiva de cada intercanvi que es porti a terme és únicament de les persones implicades en el mateix.

  La signatura d'aquest document eximeix al Banc del Temps d'Igualada, com entitat gestora, de tot tipus de responsabilitat relativa als danys o perjudicis que puguin produir-se durant l'exercici de l'activitat del Banc del Temps. El contingut de la informació recollida en relació a les persones inscrites en el Banc del Temps és de caràcter confidencial imno està permesa la seva difusió per a fins alienes al Banc. Signant aquest document, s'autoritza al Banc del Temps a guardar les dades personals en un fitxer privat d'ús exclusiu per a les seves gestions administratives.