• Volant d'empadronament (actual o de convivència)

    Aquest tràmit permet obtenir un document que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència amb anterioritat) o de diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant de convivència) d'acord amb les dades que consten al Padró Municipal d'Habitants.

    Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
  • Dades del sol·licitant


  • Dades de naixement
    • -
  • Dades del domicili on consta empadronat
  • Dades complementaries