• Volant d'empadronament (actual o de convivència)

  Aquest tràmit permet obtenir un document que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència amb anterioritat) o de diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant de convivència) d'acord amb les dades que consten al Padró Municipal d'Habitants.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant


 • Dades de naixement
  • -
 • Dades del domicili on consta empadronat
 • Dades complementaries
 • INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades

  Responsable del tractament
  Ajuntament d'Igualada
  Finalitat

  Gestionar el registre administratiu on consten els veïns del municipi.

  Acreditació i determinació del domicili de residència habitual dels veïns del municipi.

  Vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població.

  Legitimació Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
  Destinataris Altres administracions competents en la matèria.
  Exercici de drets dels interessats
  D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament número 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic

  Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades cliqueu AQUÍ.