• Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda

    Aquest tràmit permet obtenir una reserva d'estacionament de vehicles per a persones amb disminució i amb problemes de mobilitat que sigui proper al seu domicili.

    Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
  • Dades del sol·licitant
  • Dades de la sol·licitud

    Sol·licito la concessió de reserva d'estacionament de vehicles per a persones amb disminució i amb problemes de mobilitat que sigui pròxima al meu domicili