Tràmit informatiu Al·legacions

Aquest tràmit permet a les persones interessades presentar al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.

Així mateix podran presentar al·legacions durant el tràmit d'audiència que s'ha de dur a terme un cop instruït el procediment i immediatament abans de la redacció de la proposta de resolució. Els interessats podran al·legar els defectes de tramitació i, especialment, els que suposin paralització, infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que poden ser esmenats abans de la resolució definitiva de l'assumpte. Aquest tràmit també permet a qualsevol persona presentar al·legacions i documents durant els tràmits d'informació pública i veïnal que s'hagin de dur a terme en els procediments en què així ho estableixi la seva normativa reguladora o quan l'òrgan competent per a la resolució ho acordi perquè la naturalesa del procediment ho aconselli.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

En el cas de presentar al·legacions, aportar documents o altres elements de judici, es pot realitzar en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència. Tanmateix, cal tenir en compte que en tot moment podran els interessats al·legar els defectes de tramitació i, especialment, els que suposin paralització, infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que poden ser esmenats abans de la resolució definitiva de l'assumpte.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documentació a aprotar:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Documentació a que volgueu adjuntar a l'al·legació.

Normativa

 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació que voleu adjuntar.
2. L'Ajuntament tramitarà l'al·legació corresponent.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net