Tràmit amb certificat Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per Sant Jordi

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per l'ocupació de la via pública per a la instal·lació de parades de llibres i roses o altres elements relacionats per Sant Jordi.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

 Llibreters i floristes fins el 24 de març de 2017

 Associacions i entitats fins el dia 31 de març de 2017

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir: 

 • Llibreries i floristeries d'Igualada donades d'Alta d'Activitats.
 • Entitats i associacions sense ànim  de lucre d'Igualada inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 • Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que representi.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Ordenança de les persones, els bens i la tinença d'animals domèstics.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni del ens locals.

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud.
 2. L'Ajuntament atorgarà o denegarà l'autorització segons es compleixin els requisits.
 3. Ens cas d'aprovació es notificarà als interessats.

L'Ajuntament convocarà a les llibreries i floristeries a una reunió prèvia al dia de Sant Jordi.
La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d'interès públic. 

Les entiats i associacions sense ànim de lucre tindran una superfície màxima de parada de 3x3 metres.          

No es podrà facilitar materials a les entitats i associacions sense ànim de lucre.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net