Tràmit amb certificat Sol·licitud de la furgoneta de la Kaserna - Departament de Joventut

L'Ajuntament d'Igualada és titular de la furgoneta matrícula B-2388-UJ, que gestiona el Departament de Joventut. Aquesta furgoneta la posa a disposició d'aquells centres educatius, associacions i en general entitats sense ànim de lucre d'Igualada, per tal de facilitar que aquests puguin dur a terme les seves activitats.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els centres educatius, les associacions i en general entitats sense ànim de lucre d'Igualada.

Quan es pot sol·licitar?

De setembre a juliol, les sol·licituds s'hauran de presentar amb quinze dies d'antelació. Pel què fa al mes d'agost, s'hauran de presentar abans de la tercera setmana de juliol.

La utilització de la furgoneta haurà de ser habitualment per unes hores dins del mateix dia. Excepcionalment es podrà deixar per més d'un dia però mai en una durada superior a 4 dies hàbils.

Una vegada feta la sol·licitud el Departament de Joventut ha de confirmar la disponibilitat de la furgoneta.

Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

 1. Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol·licita.
 2. Amb el certificat digital d'un membre de l'entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
 3. Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes de signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Quin cost té?
 
Gratuït.
Caldrà fer un dipòsit de 200 euros que serà retornat un cop es verifiqui que ha estat retornada correctament.
 
Requisits a complir
 
Ser centres educatius, associacions i en general entitats sense ànim de lucre d'Igualada.
 • En el cas que es tracti d'associacions, aquestes hauran d'estar registrades en el Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.
 • La resta d'entitats sense ànim de lucre hauran d'estar inscrites en el seu registre corresponent.

Pel que fa al conductor de la furgoneta,

 • S'ha de identificar a la persona (o excepcionalment i raonadament persones) que conduirà el vehicle omplenant l'espai corresponent en el formulari de sol·licitud, i adjuntar una còpia escanejada del permís de conduir de la persona/es conductora/es.
 • Ha de ser major de 25 anys.
 • Ningú a part de la persona o persones autoritzades podrà conduir la furgoneta.
 • El conductor i l'entitat es responsabilitzen solidàriament del bon ús de la furgoneta i per tant, dels desperfectes que puguin causar o de l'ús incorrecte que es faci. Les reparacions necessàries seran assumides pel conductor i l'entitat sol·licitant.

Retorn de la furgoneta

El retorn s'haurà de fer a l'hora i el lloc que consti en l'autorització. La furgoneta s'ha de retornar en el mateix estat en que es va entregar.

La furgoneta s'ha de retornar amb el dipòsit de combustible ple.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de l'entitat que sol·licita la furgoneta, amb expressió del seu NIF i el correu electrònic on es volen rebre els avisos de notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud.
 2. En el cas que el certificat digital de la persona sol·licitant no estigui vinculat a l'entitat que representa haurà d'adjuntar a la sol·licitud:
  • Còpia escanejada del certificat de l'acord del nomenament per al càrrec pel qual pot representar a l'entitat o bé còpia escanejada de l'acta de la reunió en què es va prendre aquest acord. Hi ha un model disponible a la secció "Impresos".
  • Si es tracta d'un membre pertanyent a l'entitat però no ostenta cap càrrec, s'haurà d'adjuntar còpia escanejada de l'autorització signada pel president/a o secretari/a de l'entitat per poder sol·licitar la furgoneta.
 3. Còpia escanejada del permís de conduir de la persona identificada com a conductor/a.

Normativa

CONDICIONS D’ÚS:

 1. En cas de sol·licitud de cessió d’ús de material, és imprescindible que el/la sol·licitant sigui el/la president/a, secretari/a, persona responsable de l’organisme (especificant-ne el càrrec), o persona degudament autoritzada pel/la president/a de la mateixa.
 2. De setembre a juliol, les sol·licituds del mes d’agost, s’hauran de presentar abans del la tercera setmana de juliol per poder ser tramitades
 3. Utilitzar el recurs sol·licitat única i exclusivament per l’entitat sol·licitant, per les persones autoritzades i per l’activitat descrita en la sol·licitud.
 4. L’ús ha d’estar vinculat a una activitat promoguda per l’organisme o entitat, i aquesta activitat haurà de ser sempre sense ànim de lucre, i sense fins polítics, racistes, homòfobs, o discriminatoris.
 5. La cessió d’ús de qualsevol material serà temporal i per un temps limitat i s'haurà d'informar tant del dia i hora de recollida com de devolució dels recursos cedits, amb una durada màxima de 4 dies hàbils.
 6. L'interessat té la responsabilitat de retornar el material cedit en les mateixes condicions en què ha estat lliurat i en horari d’obertura de l’Equipament Juvenil. És per això que assumirà qualsevol desperfecte que es pugui produir.
 7. En cas de qualsevol incidència cal comunicar-ho immediatament al telèfon de l’equipament juvenil la Kaserna: 938031950 (ext.2393).
 8. L’Ajuntament es reserva el dret de rescindir qualsevol cessió temporal en qualsevol moment i sense necessitat de justificació.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Acordar via telèfon, correu electrònic o presencialment al Departament de Joventut, data i l’horari d’ús de la furgoneta, tenint en compte de preveure la recollida i el seu retorn:

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

 • Edifici " La Kaserna "; Travessia Sant Jaume, s/n. 08700 Igualada.
 • Horari: matins de 10:00 - 13:00 i tardes de 17:00-20:00h.
 • Telf: 93 803 19 50 Ext. 2393 (demanar per Antoni)
 • E-mail: kasernajove@aj-igualada.net

2. Tramiteu la sol·licitud en línea, amb la documentació requerida adjuntada.

3. La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les entitats que han formulat la sol·licitud mitjançant notificació electrònica a través del servei e-NOTUM, previ avís a l'adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net