Tràmit informatiu Beques per a la matrícula d' Estudis Universitaris

Aquest tràmit permet sol·licitar ajuts o beques a l'Ajuntament d'Igualada per a contrïbuir al pagament de la matricula d' Estudis Universitaris. Les persones beneficiàries de l'ajut és alumnat empadronat a Igualada que cursi estudis universitaris.

 L'import màxim de l'ajut serà:

- 400 euros per a les persones que tinguin acreditació de renda familiar computable de l'AGAUR en els trams 1 i 2.

- 300 euros per a les persones que tinguin acreditació de renda familiar computable en els trams 3 i 4.

- 200 euros per a les persones que tinguin acreditació de renda familiar computable en el tram 5.

Tramitació

 Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dia 13 de juny fins al 15 de juliol de 2016.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

- Figurar d'alta en el Padró municipal d'habitants d'Igualada des de sis mesos abans de la data de la convocatòria d'aquests ajuts. El padró ha de referir-se no només a l'estudiant sinó a la unitat familiar de qui s'hagi realitzat l'acreditació del tram de cada renda.

- Ser estudiant de grau o de primer o segon cicle d'un centre propi universitari i estar matriculat a un mínim de 48 crèdits, en la primera matrícula, en la universitat amb seu a Catalunya (inclosa la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Nacional d'Educació a Distància).

En aquest sentit, queden exclosos del còmput, els crèdits pels quals ja s'ha matriculat i els estudis de postgrau, de màster o doctorat.

- Tenir acreditat per l'Agència de Gestió d'Estudis Universitaris (AGAUR) el tram de renda familiar entre 1 i 5, inclosos per al curs 2015/2016.

 

La condició de beneficiari podrà obtenir-se malgrat no es compleixin els requisits establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial
  IG-NOVA EMPRESA
  Avinguda Mestre Muntaner, 86
  08700 IGUALADA
  Telèfon: 93 805 04 09
  HORARI
  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.

Documentació que cal aportar

 • Instància expressa, registrada d'entrada a l'Ajuntament d'Igualada, preferentment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Matricula dels estudis de grau o, si és el cas, de primer o segon cicle de centre propi, del curs  pel qual es demana l'ajut (curs 2015 - 2016) amb detall de les assignatures i crèdits pels quals s'ha fet la matrícula.
 • Comprovant de pagament de la marícula esmentada.
 • Acreditació del tram de renda familiar computable expedit per l'Agència de Gestió d'Estudis Universitaris (AGAUR) referida als curs pel qual es rep l'ajut.
 • Dades bancàries on s'ha d'ingressar l'ajut si és el cas, segons model normalitzat de l'Ajuntament.
 • L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici i l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any, i s'indica la data i objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

Observacions

 La Comissió de valoració de les sol·licituds la formaran tècnics del departament d'Universitats i una persona lletrada assessora. Aquesta comissió podrà sol·licitar l'assessorament del personal municipal que es cregui convenient.

En un termini màxim de tramitació és de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

El pagament de l'ajut es farà per transfarència bancària al compte indicat.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net