Tràmit informatiu Corresponsals de la Kaserna (Joventut)

Aquest tràmit permet optar a una dieta de col·laboració per participar en el projecte de Joves Corresponsals. L'objectiu d'aquest projecte és estimular la participació dels/les joves estudiants, així com fomentar la participació dins dels centres educatius i a la ciutat en general.

Es convoquen 11 beques per a joves de 3r o 4t d’ESO.

El nombre de beques atorgades a cada centre es distribueix en funció del nombre d’alumnes matriculats a cada centre, i serà el següent:

- 1 beca a l’Acadèmia Igualada
- 2 beques a l’Escola Anoia
- 4 beques a l’ Institut Joan Mercader
- 4 beques a l’ Institut Pere Vives Vich

L’import de la beca és de 300 € i el pagament s’efectuarà en tres ingressos de 100 € cada un; el primer a mitjans de març, el segon a mitjans de maig, i el pagament final, a finals de juliol.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els alumnes de 3r i 4t d'ESO de l’Acadèmia Igualada, l’Escola Anoia, l’Institut Joan Mercader i l’Institut Pere Vives Vich.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dia 17 d'octubre i fins al 2 de novembre de 2016 a les 14h.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Cursar 3r o 4t d’ESO al present curs escolar 2016-2017 a l’Acadèmia Igualada, l’Escola Anoia, l’Institut Joan Mercader i l’Institut Pere Vives Vich.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial
  LA KASERNA
  Servei de Joventut
  Trav. Sant Jaume, s/n,
  08700 Igualada
  Tfn. 93 804 18 01

  Horari:
  De dilluns a divendres de 8h a 15h i de 17h a 20:30h
  Dissabtes d'11h a 14h i de 17h a 20:30h
 • Presencial
  Instituts o Escoles

  Horari de la informadora als instituts o escoles:

  - Acadèmia Igualada: dilluns de 10:45h a 11:15h 
  - Institut Joan Mercader: dimarts d’11h a 11:30h 
  - Escola Anoia: dijous de 10:50h a 11:10h 
  - Institut Pere Vives Vich: divendres de 10:55h a 11:25h 

  La informadora farà el registre d'entrada de la sol·licitud i la retornarà la setmana següent.

Documentació que cal aportar

Cal presentar obligatòriament:

- Imprès de sol·licitud de participar en el programa
- Fotocòpia del DNI

Es podrà presentar (facultativament):
- Acreditació de ser o haver estat delegat/delegada de la classe.
- Acreditació d’experiència en el món associatiu.

Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.
 • Bases III CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE CORRESPONSALS DE LA KASERNA - DEPARTAMENT DE JOVENTUT CURS ACADÈMIC 2016-2017.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Empleneu i presenteu la sol·licitud.

2. La selecció es realitzarà en una primera fade a partir de la valoració de l'experiència que es pugui tenir en l'àmbit de la dinamització juvenil i amb un procés de selecció conjunt.

3. Els 22 candidats que hagin obtingut millor puntuació a la primera fase, se’ls citarà per fer-los una entrevista

4. El dia 14 de novembre es publicaran els resultats al taulell de la Kaserna així com a la pàgina web http://igualadajove.cat/, al taulell d’edictes de l’Ajuntament, a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu.cat/igualada) i als taulells informatius dels instituts.
 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net