Tràmit informatiu Inscripció a les proves d’accés i preinscripció als ensenyaments professionals de música

Aquest tràmit permet realitzar la prova específica per accedir als ensenyaments professionals de música. Al realitzar la inscripció a la prova específica queda formalitzada la sol·licitud de preinscripció.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada en accedir als ensenyaments professionals de música, si és major de 18 anys o bé els pares o tutors legals, en el cas d'alumnes menors d'edat.

Quan es pot sol·licitar?

Del 10 al 27 de març de 2015

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  Escola Municipal de Música
  Pg. Verdaguer, 84-86
  Igualada
  Tel. 93 804 41 55

  Horari:
  de dilluns a divendres, de 16 a 20 h i també dijous d’11 a 13 h

Documentació que cal aportar

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne.

Si l'alumne és menor d'edat, també cal presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Normativa

 • RESOLUCIÓ ENS/178/2015, de 4 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2015-2016.

Observacions

Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova d’accés. Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudiquen prioritàriament a les persones que han superat les proves d'accés en el centre. En els ensenyaments professionals de música, en situacions d'empat es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d'instrument de la prova d'accés i, si encara es manté la situació d'empat, es fa sorteig públic a cada centre.

Proves:

- Primera part de la prova de 1r curs: 26 de maig de 2015 (a partir de les 10 h)
Els resultats de les proves es podran consultar abans del 8 de juny de 2015 al centre on s'han porta.

Període de matrícula: del 25 de juny al 3 de juliol de 2015

Un cop finalitzada la convocatòria de juny i efectuada la matrícula, els centres que tinguin places vacants poden fer una segona convocatòria de proves el setembre de 2015.

Convocatòria de setembre: 4 de setembre de 2015 (en el cas que es faci)

Per a més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/proves_ensenyam_profess_musica_dansa/

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net