Tràmit informatiu Programa de vacances per a gent gran (IMSERSO)

Aquest tràmit permet a les persones grans de la ciutat, participar en el programa de vacances organitzat per l’IMSERSO.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones empadronades a Igualada que reuneixin qualsevol dels següents requisits.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds està previst que comenci el maig de 2015.

No obstant això, quan acabi el termini de presentació, es mantindrà obert amb posterioritat del juny al novembre de 2015, per a aquelles persones que no haguessin formulat en el seu moment la sol·licitud, si bé totes aquestes sol·licituds seran només per cobrir les possibles vacants que puguin produir-se dels usuaris acreditats dins del termini inicial.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

  • Tenir com a mínim 65 anys complerts.
  • Pensionistes de jubilació del Sistema Públic de Pensions.
  • Pensionistes de viduïtat del Sistema Públic de Pensions, l'edat sigui igual o superior a 55 anys.
  • Pensionistes d'incapacitat, altres pensionistes del Sistema Públic de Pensions i prejubilats, en tots aquests casos amb 60 anys complerts.
  • Es considerarà beneficiari/a, en qualitat d'acompanyant, al cònjuge o parella de fet d'aquesta persona, encara que no cal que reuneixi els requisits d'edat i pensió.
  • S'admetrà com a acompanyant a un fill/a amb discapacitat, que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que aquesta discapacitat els permeti viatjar i ho faci amb els seus pares i compartint habitació amb ells.
  • En tot cas, els sol·licitants hauran de valer-se per si mateixos i no patir alteracions de comportament que impedeixin la normal convivència als hotels.

 

Formes de tramitació

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud.
2. Rebreu una resposta mitjançant carta.

Per a més informació consulteu el següent enllaç:

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/index.htm

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net