Tràmit informatiu Ajut a projectes d'arts visuals Igual'ART 2015/16

L'objectiu de l'ajut és estimular la creació artística en l'àmbit local. S'atorgarà al millor projecte d’arts visuals inèdit en qualsevol de les seves disciplines: pintura, escultura, dibuix o gravat, com també en fotografia, videoart o la combinació de qualsevol d'elles. No s'acceptaran projectes que ja estiguin executats completament, però tampoc idees sense cap element realitzat prèviament ni projecte ben definit. El candidat haurà de poder demostrar que la seva idea és executable, ja sigui com a responsable d'un projecte de comissariat, o títol individual o bé agrupat en un col·lectiu.

L'ajut està dotat amb 2.000 euros i l'import es farà efectiu en dues parts iguals: una en la proclamació del projecte guanyador i la resta, en el moment de dur a terme l'exposició a la Sala Municipal d'Exposicions.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Poden optar-hi comissaris i artistes a títol individual o col·lectiu a partir de 18 anys, que presentin una proposta de creació d'acord amb les bases, i que es pugui desenvolupar a la Sala Municipal d'Exposicions, encara que no es descarta la proposta d'accions fora d'aquest espai.

Termini:

El termini de presentació finalitza el dia 30 de setembre de 2015. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes d'octubre de 2015.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisitis a complir: 

 • Els candidats hauran d'estar empadronats a Igualada, amb una antiguitat mínima de dos anys. Si formen part d'un col·lectiu, almenys el 50% dels seus membres hauran de complir el requisit.
 • No s'acceptaran projectes que ja estiguin executats completament, però tampoc idees sense cap element realitzat prèviament ni projectes ben definits. El candidat haurà de poder demostrar que la seva idea és executable, ja sigui com a responsable d'un projecte de comissariat, o títol individual o bé agrupat en un col·lectiu.
 • S'ha de presentar una porposta de creació d'acord amb les bases, i que es pugui desenvolupar a la Sala Municipal d'Exposicions, encara que no es descarta la proposta d'accions fora d'aquest espai.
 • Només es podrà presentar una única sol·licitud i caldrà fer constar per escrit que es tracta d'un projecte original i inèdit que no hagi estat produït amb anterioritat.

Formes de tramitació

 • Presencial
  SERVEI DE CULTURA
  Plaça de Sant Miquel 12, 2n pis
  08700 IGUALADA
  Horari: de dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00 h
 • Correu certificat
 • Per correu electrònic a imc@aj-igualada.net (màxim 4Mg)

Documentació que cal aportar

 1. Dades personals, currículum i fotocòpia del DNI.
 2. Projecte tècnic en el qual han de constar els adjectius, plantejament teòric i tècnic i calendari d'execució (entre el mes d'octubre de 2015 al mes de març de 2016). Mínim 4 pàgines.
 3. Tota la documentació addicional que els aspirants creguin oportú.
 4. S'hauràn de presentar 4 còpies del projecte, en el cas que no es presenti per correu electrònic.

Observacions

L'exposició del projecte guanyador serà durant la primavera de 2016 a la Sala Municipal d'Exposicions, situada al carrer Garcia Fossas, 2, d'Igualada.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net