Tràmit informatiu Participació a les barraques 2016

Aquest tràmit permet a les associacions i entitats sense ànim de lucre, participar en el procés d’adjudicació de les barraques per a la Festa Major d’Igualada 2016.

Hi haurà un total de 13 barraques que serviran begudes i aliments durant la Festa Major d’Igualada situades a la plaça i al carrer del Doctor Joan Mercader.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les associacions i entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.

També podran participar aquelles entitats que no figuren en el Registre d'Entitats perquè no tenen la forma jurídica d'associació, però tampoc tenen ànim de lucre o la seva estructura i finalitats, a més del seu règim de funcionament, són anàlegs als de les associacions.

Quan es pot sol·licitar?

Des del dia 23 de maig fins al dia 3 de juny de 2016, ambdós inclosos.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

Ser associació o entitat sense ànim de lucre inscrita en el registre d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.

També podran participar aquelles entitats que no figuren en el Registre d'Entitats perquè no tenen la forma jurídica d'associació, però tampoc tenen ànim de lucre o la seva estructura i finalitats, a més del seu règim de funcionament, són anàlegs als de les associacions.

Cada entitat nómes pot optar a una barraca.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

1. Sol·licitud de participació de les entitats sense ànim de lucre a les barraques 2016.

2. Documentació que justifiqui el compliment dels criteris establerts d’adjudicació:

- Col·laboració en la dinamització sociocultural de la ciutat (1 punt)
- Haver organitzat actes durant la Festa Major de 2015 (1 punt)
- Voler gestionar conjuntament una barraca amb més d’una entitat (1 punt)

Normativa

Veure les condicions d’explotació de les barraques.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació esmentada al Registre d’entrada de l’Oficina d’Atenció al ciutadà (plaça de l’Ajuntament, n.1). 

2. Es valoraran els criteris d’adjudicació i s’assignaran les barraques a les entitats que hagin resultat adjudicatàries (en cas d'empat de punts, es resoldrà per sorteig).

3. Les entitats seleccionades seran convocades a una reunió.

4. Un cop acabada la Festa Major s'ha de presentar a l'Ajuntament d'Igualada la DECLARACIÓ DELS INGRESSOS DE LES BARRAQUES 2016.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net