Tràmit informatiu Premis Ciutat d'Igualada - Premi de Poesia Joan Llacuna

Aquest tràmit permet inscriure's al premi Ciutat d'Igualada de Poesia Joan Llacuna que convoca l'Ajuntament d'Igualada, l'Ateneu Igualadí i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada.

Primer Premi: 1.350 €, guardó, publicació del llibre a Viena Edicions, distribució i presentació de l'obra.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Podrà optar al premi qualsevol recull de poesia, original, inèdit, que no hagi estat premiat en altres concursos, escrit en català, i que tingui l’extensió de versos habitual d’un volum de poesia (entre quatre-cents i cinc-cents versos aproximadament). Els autors participants només podran concursar amb una sola obra.

Termini:

El termini de presentació de treballs finalitza el 30 de setembre de 2016.
Els treballs s’hauran de lliurar a l’Institut Municipal de Cultura d’Igualada (plaça de Sant Miquel, 12, 2n, 08700-Igualada), per correu certificat o personalment, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. S'ha de fer constar al sobre el nom del Premi en l’exterior del sobre.

Requisitis a complir:

 • Les obres es poden presentar per correu electrònic, o bé en format DIN A4, escrites per una sola cara. S'adjuntaran 5 exemplars. Les obres hauran d'anar acompanyades d'una plica tancada, en la qual constaran a l'exterior, el títol del poemari i a l'interior, el nom, l'adreça, correu electrònic, el telèfon de l'autor i una fotocòpia del DNI. També es farà constar en una carta signada per l'autor que el poemari és inèdit i no s’ha presentat simultàniament en un altre concurs. L’enviament per correu electrònic serà en format pdf, a l’adreça cultura@aj-igualada.net, amb les dades que es requereixen adjuntes al cos del correu. El secretari del premi garantirà l’anonimat del participant.

Formes de tramitació

 • Presencial
  SERVEI DE CULTURA
  Plaça de Sant Miquel 12, 2n pis
  08700 IGUALADA
  Horari: de dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00 h
 • Per correu electrònic
 • Correu certificat

Normativa

Veure les bases

Observacions

Els guanyadors o els seus representants legals que no recullin el premi en el decurs de l’acte de lliurament, perdran tots els drets.

La mantenidora del premi és Isabel Monsó de Viena edicions. Per a qualsevol qüestió sobre les bases dels Premis Ciutat d’Igualada, pot demanar-se informació a l’Institut Municipal de Cultura, tel. 93 803 19 50, a la pàgina web www.igualada.cat o al correu electrònic cultura@aj-igualada.net.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net