Tràmit informatiu Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge de nova ocupació compleix les condicions mínimes d’habitabilitat. La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Promotor de l'habitatge nou, el propietari, el llogater, l'administrador o un representant autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Quin cost té?

Segons la taxa de la Generalitat

Un habitatge: 39€
De dos a cinc habitatges: 24€ cada habitatge 
De sis o més habitatges: 18€ cada habitatge
 

Pagament:

A pagar a l'entitat bancària, mitjançant una carta de pagament que rebrà quan sol•liciti la cèdula d'habitabilitat presencialment.

Requisits a complir:

 • L'habitatge de nova construcció ha d'estar localitzat al municipi d'Igualada.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Per tal de realitzar el tràmit l'Oficina d'Habitatge li demanarà els següents documents:

 • Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Original del Certificat Final d’Obres i Habitabilitat.
 • Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge (fotocòpia) o document equivalent.
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3a).
 • Original de la Relació dels Controls d’Obra i Resultats (C.T.E.. Annex II 3.3b).
 • Sol.licitud cèdula de Primera Ocupació i de Primera Ocupació de Rehabilitació.

Normativa

 • DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012)
 • RESOLUCIÓ TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (DOGC núm. 6352 publicat el 10/04/2013)
 • LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (DOGC núm. 5044 publicat el 09/01/2008)
 • LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (DOGC núm. 6035 publicat el 30/12/2011)

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Recopileu la documentació esmentada més amunt.
 2. Presenteu la documentació a l'Oficina d'Habitatge.
 3. Quan presenteu la documentació se us lliurarà una carta de pagament.
 4. Amb aquesta carta de pagament haureu d’acostar-vos a l'entitat bancària per satisfer la taxa.
 5. Podreu recollir la cèdula quan us ho comuniqui l'Oficina d'Habitatge.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cedula-dhabitabilitat-de-primera-ocupacio?category=74857eac-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net