Tràmit amb certificat Sol.licitud d'adhesió a la campanya de comerç de targetes prepagament destinades a persones en situació d'atur

Aquest tràmit permet als comerços i als establiments de restauració sol·licitar l'adhesió a la campanya de comerç consistent en el lliurament de targetes prepagament a persones que es trobin en situació d'atur.

 

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques que tinguin un comerç o establiment de restauració al municipi d'Igualada, en algun dels supòsits continguts en el paràgraf de requisits.

Quan es pot sol·licitar:

ATENCIÓ! TERMINI REOBERT fins el dia 3 de maig de 2021

Com es tramita aquesta sol·licitud?

La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant.
 
En el cas de titulars persones físiques, també podran -sempre amb una sol.licitud de cita prèvia- realitzar el tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (Pl. Ajuntament número 1).

El tràmit està dissenyat per funcionar mitjançant el navegador Internet Explorer (versió 11 o superior). L'ús d'altres navegadors d'internet del mercat no garanteix el seu correcte funcionament.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Requisits que cal complir per l'adhesió a la campanya

 1. Tenir l’establiment a Igualada.
 2. Tenir l’establiment a peu de carrer.
 3. Disposar de datàfon per fer el cobrament amb targeta.
 4. Ser un establiment de comerç al detall o de restauració i estar donat d’alta en algun dels epígrafs d’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) següents: 631, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677.

  Queden excloses les grans superfícies d'alimentació de més de 400m2, els establiments d’hostaleria, serveis i serveis assimilats al comerç al detall, com tallers, perruqueries, centres d’estètica, etc.  
   

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

EN CAS DE FER LA SOL·LICITUD PRESENCIALMENT

a) Omplenar, en el moment de rebre l'atenció presencial conjuntament amb l'empleat de l'atenció ciutadana, el formulari de sol·licitud.

En cas que el sol·licitant actui en representació d’una persona jurídica, el full de representació que acrediti aquesta representativitat (model de representació degudament omplenat, disponible a l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit).

EN CAS DE FER LA SOL·LICITUD PER INTERNET

a) Omplenar el formulari de sol.licitud i enviar-lo telemàticament

En cas que el sol·licitant actui en representació d’una persona jurídica, el full de representació que acrediti aquesta representativitat (model de representació degudament omplenat, disponible dins del propi formulari quan indiquem que actuem en representació).

*L'Ajuntament podrà comprovar la veracitat de les dades aportades i el grau d'acreditació dels requisits, i podrà demanar més informació i documentació.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret regulador de la campanya d'adhesió

Observacions

TRÀMIT PAS A PAS:

TRAMITACIÓ PER INTERNET

 1. Al final d'aquest tràmit, premeu el botó "Tramitar amb certificat" per tal d'accedir al formulari on-line de la sol·licitud.
 2. Omplir tots els camps obligatoris del formulari.
 3. Premeu el botó "Enviar" i un cop revisades les  dades "Confirmar". Rebreu la confirmació mitjançant una finestra que us permetrà d'imprimir o desar una còpia de la sol.licitud on consta el número de registre d'entrada que heu obtingut així com el codi de seguiment que conservareu per a futures referències o en cas de requeriments per part del servei.

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

 1. Omplenar, en el moment de rebre l'atenció presencial conjuntament amb l'empleat de l'atenció ciutadana, el formulari de sol·licitud, i registrar-la d'entrada en el mateix punt d'atenció ciutadana (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada).

* Cal demanar CITA PRÈVIA trucant a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50.

RESPOSTA A LA SOL.LICITUD

L’Ajuntament comprovarà el compliment dels requisits indicats i comunicarà, per mitjà de SMS al número de telèfon mòbil que heu facilitat en el formulari, l’adhesió de l’establiment. En el cas de denegació, es notificarà expressament la resolució.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net