Tràmit informatiu Premis Ciutat d'Igualada 2017

Els Premis Ciutat d'Igualada de creació artística, recerca i compromís social, els convoca l'Ajuntament d'Igualada, per mitjà de l'Institut Municipal de Cultura i els suport d'entitats que participen en l'organització dels premis.

Termini general: 29 de setembre de 2017

Els treballs poden lliurar-se a l'Institut Municipal de Cultura, a la plaça de Sant Miquel, 12, 2n pis 08700 Igualada, per correu certificat o personalment, de dilluns a divendres de 8 a 14 hores. Les obres hauran d'anar acompanyades d'una plica tancada, amb les dades personals de l'autor, que no hauran de constar en cap part visible de l'obra.

Els guanyadors o els seus representants legals que no recullin el premi en el decurs de l'acte de lliurament, perdran tots els drets.

Veredicte i lliurament dels premis: 19 de novembre de 2017

Els premis reuneixen un total de vuit convocatòries:

Per a més informació cultura@aj-igualada.net o a la web municipal www.igualada.cat

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net