Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Confirmació dels ajuts per a l'adquisició de llibres de text pel curs 2020/2021

Aquest tràmit permet confirmar la sol.licitud de l'ajut per a l'adquisició de llibres de text per a famílies amb fills escolaritzats a educació primària o a l'ensenyament secundari obligatori pel curs escolar 2020/2021, que durant el curs anterior han estat beneficiàries del mateix ajut convocat pel Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada o bé han estat beneficiàries dels ajuts convocats pel Patronat Garcia Fossas per a activitats d'estiu.

L'import màxim de l'ajut no podrà superar:

 • els 75 euros per als alumnes de primària
 • els 100 euros per als alumnes de scundària

En cap cas l'ajut serà de superior al 90% del cost dels llibres. L'Ajuntament consultarà els preus als centres educatius.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones que durant el curs 2019-2020 han estat beneficiàries d’un dels ajuts convocats pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada o han estat beneficiaris dels ajuts convocats pel Patronat Garcia Fossas per a activitats d’estiu, i que confirmin que la seva situació econòmica no ha millorat, tenen dret a sol.licitar l’ajut.

IMPORTANT: Si no heu estat beneficiaris d’un dels ajuts convocats pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada o no heu estat beneficiaris dels ajuts convocats pel Patronat Garcia Fossas per a activitats d’estiu, heu d'anar directament al tràmit de sol.licitud d'ajut per a l'adquisició de llibres de text pel curs 2020/2021. Clicar en aquest ENLLAÇ PER ACCEDIR-HI.

Quan es pot sol·licitar?

Des del 6 fins al 24 de juliol de 2020.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

La sol.licitud de confirmació es realitza de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar".

En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la confirmació en línia, es podrà presentar la confirmació de la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Requisits a complir

a) Estar escolaritzat en segon cicle d’educació infantil, ensenyament primari o ensenyament secundari obligatori en el curs 2020/2021.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament d’Igualada des d’un mínim de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’alumne beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i  custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’alumne i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:
- famílies de 2 membres computables: 19.919 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per la suma de les rendes de tots els membres que n'obtinguin per raó de treball, de prestació o de pensió, durant l'any 2020.

En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.

Per obtenir l'ajut, no serà necessari complir els requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la confirmació de la sol·licitud telemàticament o presentar la confirmació de la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada.

2. La sol.licitud serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificació als interessats.

4. El pagament dels ajuts de llibres atorgats es farà a la persona sol·licitant.

Important:

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net